Примена мултимедија у настави

Акредитовани семинар под називом „Мултимедија у настави и учењу“, под каталошким бројем 498, реализован је 13. октобра, у ОШ „Мома Станојловић“, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима основних школа.

Општи циљ семинара је „унапређивање и осавремењавање наставе, применом мултимедија, у реализацији наставних и ваннаставних садржаја, у основној школи и пружање стручне методичке помоћи наставницима за квалитетније, занимљивије и креативније припремање и извођење наставе“.

Аутор семинара је мастер образовних политика, Миљана Милојевић. Реализаторке су Миљана Милојевић и Зорица Сорак.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 

Игра као метод  унапређивања наставе и учења ученика

Акредитовани семинар под називом „Игре у настави“, под каталошким бројем 441, реализован је 13. октобра, у Економској школи, за запослене основним школама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „повећање ефикасности наставе, унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење, применом различитих игара у настави“. .

Ауторке и реализаторке семинара су професор разредне наставе Вера Јовић и професор разредне наставе Вијолета Мартаћ.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 

Вршњачко насиље и како са њим

Акредитовани семинар под називом „Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља“, под каталошким бројем 40, реализован је 13. октобра, у Економској школи, за запослене основним и средњим школама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „оспособљавање запослених у образовању за васпитни рад на превенцији и сузбијању вршњачког насиља у образовним и васпитним установама“.

Ауторке и реализаторке семинара су докторанд на Филозофском факултету, Снежана Грујић и мастер социолог, Јелена Петровић Десница.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


 

Математика и игра

Акредитовани семинар под називом „Математика у игри“, под каталошким бројем 379, реализован је 6. октобра, у Економској школи, за запослене у предшколским установама и основним школама (наставнике разредне наставе и наставнике математикеу ОШ) из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „унапређивање приступа и компетенција наставника и васпитача за остваривање наставе и учења математике са елементима игре“.

Аутори семинара су мр Марија Рафајловић Стојковић и дипломирани физичар, спец. Информатике, Бранислав Јовановић. Семинар су реализовале мр Марија Рафајловић Стојковић и Светлана Вуловић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац  и на сајту ЗУОВ.


Ефикасном комуникацијом са родитељима,

до боље сарадње

Акредитовани семинар под називом „Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње“, под каталошким бројем 163, реализован је 6. октобра, у Економској школи, за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „јачање професионалних капацитета запослених у школи/ установи за подизање нивоа сарадње са родитељима и унапређивање квалитета рада школе/установе, подизањем нивоа компетенција наставника и васпитача за ефикаснију комуникацију са родитељима“.

Ауторке семинара су професор разредне наставе Зорица Поповић, дипломиранио билог-еколог, стручни сарадник у Центру за образовање Крагујевац, Неда Богојевић Прековић. Семинар су реализовале Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић и Зорица Николић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац  и на сајту ЗУОВ.

 
 


Са стресом је лако, ако знаш како

Акредитовани семинар под називом „Са стерсом је лако ако знаш како“, под каталошким бројем 144, реализован је 6. октобра, у Економској школи, у Крагујевцу. Акредитацију наведеног програма, институционално је подржао Регионални центар за професионални развој Кањижа. Семинар је намењен васпитачима, наставницима у основним и средњим школама, као и стручним сарданицима у предшколским установама и школама.

Општи циљ семинара је „оспособљавање просветних радника за препознавање и суочавање са стерсом и предупређивање досадашњих начина реаговања у стресним ситуацијама“.

Ауторке и реализаторке семинара су мр Бранка Граховац и дипломирани психолог Бранка Белешић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац  и на сајту ЗУОВ.

 
 

С почетком нове школске године, почиње и реализација ново-акредитованиих програма сталног стручног усавршавања

Септембар месец је месец када и наставници и ученици, после кратког предаха, крећу у нове подухвате, нове обавезе и стицање нових знања и вештина. Центар за образовање Крагујевац је, за предстојећи период, припремио преко 30 активности за наставнике, децу и ученике.

Први семинар за школску 2018/19. годину, реализован је 29. септембра, у Економској школи у Крагујевцу, за запослене у основним и средњим школама из Крагујевца и региона. У питању је семинар „Савремена настава грађаноског васпитања усмерена на развој ученчких компетенција“, под катаошким бројем 271. Акредитацију овог програма институционално је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „повећање ефикасности наставе грађанског васпитања унапређивањем компетенција наставника“.

Аутор семинара је мастер образовних политика, Зорица Сорак. Реализатори семинара су Зорица Сорак, Владимир Средојевић, Неда Богојевић Прековић и Невена Шћепановић Нешић

Pages ( 8 of 9 ): « Previous1 ... 67 8 9Next »