ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ ПРИМЕНОМ РАЗВИЈАЈУЋИХ МОДЕЛА НАСТАВЕ

Акредитовани семинар под називом „Подстицање функционалне писмености, применом развијајућих модела наставе“, под каталошким бројем 541, реализован је 03. новембра, у Економској школи, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање  Крагујевац. Семинар је намењен васпитачима, наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа.

Општи циљ семинара је „осавремењавање наставног процеса, кроз оснаживање наставника за примену развијајућих модела наставе, који би допринели стицању функционалне писмености код ученика“.

Семинар су реализовале Зорица Николић, Биљана Живковић и Јасмина Цветић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


ПОКРЕТАЊЕ ПОЗИТИВНИХ ПРОМЕНА КОД УЧЕНИКА

Акредитовани семинар под називом „Како покренути позитивне промене код ученика“, под каталошким бројем 468, реализован је 03. новембра, у Економској школи, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање КрагујевацСеминар је намењен васпитачима, наставницима и стручним сарадницима основних школа.

Општи циљ семинара је „унапређивање ефикасности наставе, повећањем компетенција наставника за покретање позитивних промена код ученика, уз уважавање индивидуалности“.

Ауторке и реализаторке семинара су Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић и Јованка Игњатовић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


РОДИТЕЉ – САРАДНИК

Акредитовани семинар под називом „Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама“, под каталошким бројем 143, реализован је 03. новембра, у Економској школи, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је намењен васпитачима, наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа.

Општи циљ семинара је „подизање и јачање професионалних капацитета запослених у школи/установи за укључивање родитеља, у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања деце и ученика“.

Ауторке и реализаторке семинара су Неда Богојевић Прековић и Зорица Поповић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ

 


ГУГЛ ДИСК У ШКОЛИ

Акредитовани семинар под називом „Гугл диск у школи“, под каталошким бројем 625, реализован је 27. октобра, у ОШ „Мирко Јовановић“, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа.

Општи циљ семинара је „повећање ефикасности рада наставника, унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење, применом Гугл диска у наставном процесу и ван њега“.

Ауторке и реализаторке семинара су Вера Јовић, Весна Остојић и Оливера Маринковић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


РАЧУНАРИ У НАСТАВИ

Акредитовани семинар под називом „Коришћење рачунара за примену ефективније наставе“, под каталошким бројем 318, реализован је 27. октобра, у ОШ „Светозар Марковић“, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Шабац. Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа, запосленима у школама за одрасле, као и васпитачима.

Општи циљ семинара је „унапређивање знања наставника за ефикасно коришћење рачунара каоо подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе“.

Аутори и реализатори семинара су Ивана Новаковић, Душан Којић и Ђорђе Шарчевић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 
 

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА И БРАЗОВАЊА

Мрежа регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и центара за стручно усавршавање запослених у образовању Србије (скраћено Мрежа РЦ и ЦСУ Србије), већ дужи низ година, сваке године, представља рад својих чланица на београдском сајму књига и образовања „Звонце“. Од 2016. године, након отварања Научних клубова у оквиру Центара, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, на сајму, наступа заједно са Центром за промоцију науке Београд. Током седам дана трајања сајма, посетиоци се могу упознати, како са радом Мреже РЦ и ЦСУ Србије, тако и са радом свих 12 центара чланица Мреже.

Центар за образовање Крагујевац (раније Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац) је, 27. октобра текуће године, представио активности које се реализују или ће бити реализоване у наредном периоду. Ове године, Центар за образовање Крагујевац, представио је и 23 нова семинара, за период 2018-2021, чију акредитацију је институционално подржао. Штанд су посетили директори основних и средњих школа, како би се информисали о новим програмима и другим активностима које се спроводе на нивоу Мреже. Поред директора, посетиоци штанда били су и наставници, а током сајма, посетили су нас и ученици, који су учествовали у радионицама организованим у сарадњи са ЦПН-ом.

 
 

Pages ( 7 of 9 ): « Previous1 ... 56 7 89Next »