ЕФИКАСНОМ КОМУНИКАЦИЈОМ СА РОДИТЕЉИМА ДО БОЉЕ САРАДЊЕ

Акредитовани семинар под називом „Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње“, под каталошким бројем 163, реализован је 01. децембра, у ОШ „Радица Ранковић“, у Лозовику. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је реализован за колектив школе.

Општи циљ семинара је „јачање професионалних капацитета запослених у школи/установи, за подизање нивоа сарадње са родитељима, као и унапређивање квалитета рада школе/установе подизањем нивоа компетенција наставника и васпитача за ефикаснију комуникације са родитељима“.

Ауторке и реализаторке семинара су Зорица Поповић и Неда Богојевић Прековић.

Више о семинару се може прочитати укаталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


ДИГИТАЛНО КРОЗ НАСТАВУ И УЧЕЊЕ

Акредитовани семинар под називом „Могућност примене пројектне наставе у дигитално доба“, под каталошким бројем 492, реализован је 01. децембра, у Средњој стручној школи, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Омладински истраживачки центар Гимназијалац, из Краљева. Семинар је реализован за колектив Средње стручне школе, у Крагујевцу.

Општи циљ семинара је „унапређивање знања и вештина наставника, за примену пројектне наставе, уз подршку инфомационо комуникационих технологија у настави и ваннаставним активностима, у циљу развоја међупредметних компетенција ученика “.

Ауторке семинара су Марсела Ескенази Милутиновић и Гордана Петровић.

Више о семинару се може прочитати на сајту ЗУОВ.


ЛИЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛОЗФИЈА

Акредитовани семинар под називом „До личне и професионалне филозофије применом етике брижности“, под каталошким бројем 431, реализован је 01. децембра, у Другој крагујевачкој гимназији, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је реализован за наставнике основних и средњих школа, као и за стручне сараднике.

Општи циљ семинара је „оспособљавање наставника за креирање сопствене личне, професионалне и образовне филозофије, на основама етике брижности (care ethics), ради адекватног постављања исхода учења и примене метода, којима се они стварају“.

Аутор семинара је Снежана Грујић, докторанд на Филозофском факултету.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 


ПРАКТИЧНИМ РАДОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Акредитовани семинар под називом „Кроз практичан рад до функционалног знања“, под каталошким бројем 478, реализован је 01. децембра, у Економској школи, у Крагујевцу. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа.

Општи циљ семинара је „јачање компетенција наставника, за примену метода и техника практичног рада у наставним и ваннаставним активностима, кроз развијање свести учесника о значају примене методе практичног рада, у настави за трајност знања“.

Семинар су реализовале Весна Анђелковић, Снежана Милошевић и Данијела Младеновић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


МУЛТИМЕДИЈА У НАСТАВИ И УЧЕЊУ

Акредитовани семинар под називом „Мултимедија у настави и учењу“, под каталошким бројем 498, реализован је 30. новембра, у ОШ „Иво Андрић“, у Прањанима. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима основних школа.

Општи циљ семинара је „унапређивање и осавремењавање наставе, применом мултимедија, у реализацији наставних и ваннаставних садржаја, у основној школи и пружање стручне методичке помоћи наставницима за квалитетније, занимљивије и креативније припремање и извођење наставе“.

Аутор семинара је мастер образовних политика, Миљана Милојевић. Реализаторке су Миљана Милојевић и Зорица Сорак.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


ЛУТКА И ЛУТКАРСТВО У НАСТАВИ

Акредитовани семинар под називом „Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом“, под каталошким бројем 479, реализован је 24. новембра, у ОШ „Свети Сава“, у Крагујевцу, за наставнике основних и срдњих школа, као и за запослене у предшколским установама. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „усвајање луткарских знања, умећа и вештина од стране полазника, ради унапређивања рада, применом метода које почивају на принципима активног учења и повећање квалитета, занимљивости ефикасности наставе и афирмације луткарства у систему“.

Аутори семинара су Драган Коларевић и Славица Атанацковић. Семинар, поред аутора, реализују и Весна Томовић, Сузана Милановић и Славица Весовић Васовић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


НАСТАВА ВЕЖБИ И БЛОК НАСТАВА

Акредитовани семинар под називом „Ефикасно креирање и планирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева“, под каталошким бројем 908, реализован је 24. новембра, у Економској школи, за запослене средњим (стручним) школама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „унапређивање компетенција наставника практичне наставе, за планирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање исхода датог предмета, кроз оспособљавање наставника за праћење и напредовање учепника“.

Аутори семинара су специјални педагог Миланка Булатовић и дипломирани педагог Бојана Савић Богдановић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 

Pages ( 5 of 9 ): « Previous1 ... 34 5 67 ... 9Next »