ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ ПРИМЕНОМ РАЗВИЈАЈУЋИХ МОДЕЛА НАСТАВЕ

Акредитовани семинар под називом „Подстицање функционалне писмености, применом развијајућих модела наставе“, под каталошким бројем 541, реализован је 08. децембра. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац. Семинар је реализован у суорганизацији Удружења просветних радника Аранђеловца (УПРА), у оквиру петих Зимских сусрета, у ОШ „Милан Илић – Чича“, у Аранђеловцу.

Општи циљ семинара је „осавремењавање наставног процеса, кроз оснаживање наставника за примену развијајућих модела наставе, који би допринели стицању функционалне писмености код ученика“.

Семинар су реализовале Зорица Николић, и Биљана Живковић.

Више о семинару се може прочитати укаталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


ЕФИКАСАН РАД ШКОЛСКИХ ТИМОВА

Акредитовани семинар под називом „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитне установе“, под каталошким бројем 629, реализован је 08. децембра, у Економској школи, у Крагујевцу, за запослене у Пу, основним и средњим школама, као и за стручне сараднике, из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова“.

Аутор семинара је Зорица Сорак, а реализатори су Владимир Средојевић и Милован Павловић.

Више о семинару се може прочитати укаталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 

ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ ПОДУЧАВАЊА

Акредитовани семинар под називом „Иновативне праксе подучавања“, под каталошким бројем 448, реализован је 08. децембра, у Економској школи, у Крагујевцу, за запослене у основним и средњим школама, као и за стручне сараднике, из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „упознавање наставника са новим методама и пракасама подучавања усмереним на ученика и на когнитивно изазовне активности“.

Семинар су реализовали Маја Марковић и Иван Недељковић

Више о семинару се може прочитати укаталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 


МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИЈА

Акредитовани семинар под називом „Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту “, под каталошким бројем 551, реализован је 08. децембра, у Економској школи, у Крагујевцу, за запослене у ПУ и основним школама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „имплементација основних елемената Монтесори педагогије, у свакодневну васпитно-образовну праксу и унапређивање наставничких компетенција за примену алтернативних, нестандардних метода рада са децом“.

Ауторке и реализаторке семинара су Бојана Микарић, Сузана Милановић, Виолета Раичевић и Маја Марковић.

Више о семинару се може прочитати укаталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 


ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

Акредитовани семинар под називом „Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља“, под каталошким бројем 40, реализован је 07. децембра, у Грачаници, за запослене основним и средњим школама из Грачанице. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „оспособљавање запослених у образовању за васпитни рад на превенцији и сузбијању вршњачког насиља у образовним и васпитним установама“.

Ауторке и реализаторке семинара су докторанд на Филозофском факултету, Снежана Грујић и мастер социолог, Јелена Петровић Десница.

Више о семинару се може прочитати укаталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 


НАЛЕД обуке

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) је, у сарадњи са Центром за образовање Крагујевац, организовао обуку за запослене у службама катастра непокретности, у периоду од 04. до 06. Децембра, текуће године. Обука је реализована у ОШ „Светозар Марковић“, у Крагујевцу.

 

Pages ( 4 of 9 ): « Previous123 4 56 ... 9Next »