Контактирајте нас

Никола Спасић дипл. маш.инж - Директор Центра за образовање Крагујевац

n.spasic.centarzaobrazovanje@gmail.com

Зорица Николић - помоћник директора - руководилац организационе јединице Центар за стручно усавршавање

znikolic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Владимир Средојевић - стручни сарадник

vsredojevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Невена Шћепановић Нешић - стручни сарадник

nsnesic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Неда Богојевић Прековић- стручни сарадник

nbprekovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сунчица Отовић- стручни сарадник

sotovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Јована Ђурђевић - стручни сарадник

jdjurdjevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Александар Радосављевић

контакт: centar.obrazovanje@gmail.com

моб. +381 66 55 988 06