План јавних набавки 2020. године

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-1/2020

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-2/2020

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-3/2020

План јавних набавки 2020. године -на које се закон примењује- Усклађено са новим законом

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује- Усклађено са новим законом

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује-Допуна од 23.09.2020. године

Одлуке о додели уговора и обуставке поступка

Одлука о додели уговора – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику

Одлука о додели уговора – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о обустави поступка – Услуга БЗР

Одлука о додели уговора -НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о додели уговора – Платформа за семинаре

Одлука о обустави поступка – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о додели уговора – Услуге аниматора

Одлука о додели уговора – Осигурање имовине

Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора за набавку нових тонера

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал прва партија

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал друга партија

Одлука о додели уговора – Колективно осигурање запослених

Одлука о обустави поступка – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора- Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о додели уговора – Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора – Услуге сервисирања рачунара

Одлука о додели уговора – Набавка горива

Одлука о додели уговора – Сервисирање штампача и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора – Електрични алат

Одлука о обустави поступка за набавку добара – Замрзивачи

Одлука о обустави поступка за набавку добара – Пегла

Одлука о додели уговора – Услуга одржавања хигијене

Одлука о додели уговора – Услуга интернета

Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију

 

Јавне набавке на које се закон не примењује

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР – WORD 02.10.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР- 02.10.2020

Одлука о спровођењу поступка за набавку – Услуга БЗР- 02.10.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику – WORD

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику – PDF

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке- Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику

Позив за подношење понуде – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – 17.09.2020

Позив наручиоца – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – WORD- 17.09.2020

Одлука о спровођењу поступка за УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ- 17.09.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР – WORD

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР

Одлука о спровођењу поступка за набавку – Услуга БЗР

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка платформе за вебинаре – word

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА- Набавка платформе за вебинаре

Одлука о спровођењу поступка за набавку -Набавка платформе за вебинаре

Одлука о измени позива за подношење понуде – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о измени одлуке о спровођењу поступка- НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – пречишћен текст- WORD

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ- пречишћен текст

Одлука о спровођењу поступка за НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – пречишћен текст

Позив за подношење понуде – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позив наручиоца – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – WORD

Одлука о спровођењу поступка за УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позив за подношење понуде – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – WORD

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о спровођењу поступка за НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – Услуге аниматора

Одлука о покретању поступка за набавку услуга аниматора

Позив наручиоца – Набавка хране – Сендвича

Одлука о покретању поступка за набавку хране – сендвича

Позив наручиоца – Колективно осигурање запослених

Одлука о покретању поступка – Колективно осигурање запослених

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о покретању поступка – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Ватрогасни апарати

Позив наручиоца – Ватрогасни апарати

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Електрични алат

Позив наручиоца –  Електрични алат

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Пегла

Позив наручиоца – Пегла

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Замрзивачи

Позив наручиоца –  Замрзивачи

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Замрзивачи 

Позив наручиоца –  Замрзивачи

Одлукa о покретању поступка – Услуге аниматора у периоду реализације наставе у природи у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику за школску 2020/21.

Позив са обрасцима за јавну набавку – Услуге аниматора у периоду реализације наставе у природи у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику за школску 2020/21.

Јавне набавке мале вредности

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Душеци

Конкурсна документација – Набавка душека

Позив за подношење понуде – Набавка душека

Одлука о додели уговора – Душеци

Обавештење о закључењу уговора – Душеци

Јавне набавке услуге организације и реализације програма стручног усавршавања

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка