1. септембар 2020. год.
  2. Семинар „Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“, каталошки број 585, линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=585&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: ОШ „Свети Сава“, Крагујевац; Време почетка: 9 часова

Реализатори: Живорад Младеновић, Јовица Јевтић

Семинар за установу, група затворена

  1. Семинар „Како покренути позитивне промене код ученика“, каталошки број 468,

линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=468&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: ОШ „Сретен Младеновић“, Крагујевац; Време почетка: 9 часова;

Реализатори: Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић;

Семинар за установу, група затворена

  1. Семинар „Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом“, каталошки број 479,

Линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=479&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Време почетка 9 часова;

Реализатори: Драган Коларевић, Славица Атанацковић, Весна Томовић;

Семинар за установу, група затворена

  1. октобар 2020. год.
  2. Семинар „Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља“, каталошки број 20;

Линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=20&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: Средња стручна школа, Крагујевац; Време почетка: 10 часова;

Реализатори: Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић, Анка Ивановић;

Семинар за установу, група затворена

  1. Семинар: „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, каталошки број 629;

Линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=629&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: ОШ „Милоје Симовић“, Крагујевац; Време почетка: 9 часова;

Реализатори: Зорица Сорак, Владимир Средојевић, Милован Павловић;

Семинар за установу, група затворена

  1. Семинар „Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси“, каталошки број 174;

Линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=174&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: ШОСО „Вукашин Марковић“, Крагујевац, Време почетка: 10 часова;

Реализатори: Светлана Теодоровић, Милица Марић

Семинар за установу, група затворена

  1. Семинар „Конструктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља“, каталошки број 262;

Линк: http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=262&action=page%2Fcatalog%2Fview

Место реализације: Друга крагујевачка гимназија; Време почетка 9 часова;

Реализатори: Невена Ловринчевић, Горан Кличковић

Семинар за установу, група затворена