Јавне набавке за које се закон  не примењује

 

 

Централизована јавне набавке

Одлука о додели уговора – нови тонери

Одлука о додели уговора за трећу партију

Одлука о додели уговора – сервисирање рачунара

Одлука о додели уговора – сервисирање штампача и рециклирање тонера

Јавна набавка